This is an example of a HTML caption with a link.

Vàng 10k

Khuyên vàng 10k đá ngôi sao

310.000vnd/ đôi 5mm - 350.000vnd/đôi 6mm

Khuyên vàng 10k đá tim sáng

310.000vnd/ đôi 5mm - 350.000vnd/đôi 6mm
 

Khuyên vàng 10k đá vuông

310.000vnd/ đôi 5mm - 350.000vnd/đôi 6mm
 

Khuyên vàng 10k đá tròn sáng

230.000vnd/ đôi 3mm - 260.000vnd/đôi 4mm
                          290.000vnd/ đôi 5mm - 
310.000vnd/đôi 6mm
 

Khuyên vàng trắng hoa đá

Chất liệu           Vàng 10k
Giá                    Liên hệ
Mã sản phẩm    KT39
Tình trạng         Còn hàng
Màu đá              trắng
Màu sản phẩm  trắng

Liên hệ              0979.205.808
Fanpage            https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là vàng
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyên vàng vòng ôm đá 01

Chất liệu           Vàng 10k
Giá                    Liên hệ
Mã sản phẩm    KT33
Tình trạng         Còn hàng
Màu đá              trắng
Màu sản phẩm  vàng

Liên hệ              0979.205.808
Fanpage            https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là vàng
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyên vàng ngôi sao đá

Chất liệu           Vàng 10k
Giá                    Liên hệ
Mã sản phẩm    KT31
Tình trạng         Còn hàng
Màu đá              trắng
Màu sản phẩm  vàng

Liên hệ              0979.205.808
Fanpage            https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là vàng
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

khuyên vàng thỏ Playboy

Chất liệu           Vàng 10k
Giá                    Liên hệ
Mã sản phẩm    KT27
Tình trạng         Còn hàng
Màu đá              trắng
Màu sản phẩm  vàng

Liên hệ              0979.205.808
Fanpage            https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là vàng
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyên vàng tim đá

Chất liệu           Vàng 10k
Giá                    Liên hệ
Mã sản phẩm    KT15
Tình trạng         Còn hàng
Màu đá              trắng
Màu sản phẩm  vàng

Liên hệ              0979.205.808
Fanpage            https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là vàng
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Nhẫn vàng đinh cá tính

Chất liệu           Vàng tây 10k
Giá                    Liên hệ
Mã sản phẩm    NV09
Tình trạng         Còn hàng
Màu đá              trắng
Màu sản phẩm  vàng/ trắng/ hồng

Liên hệ              0979.205.808
Fanpage            https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là vàng
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyên vàng hình tim 01

Chất liệu           Vàng 10k
Giá                    Liên hệ
Mã sản phẩm    KT06
Tình trạng         Còn hàng
Màu đá              
Màu sản phẩm  vàng

Liên hệ              0979.205.808
Fanpage            https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là vàng
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Hotline:

0979.205.808