This is an example of a HTML caption with a link.

Trang sức Vàng tây

Dây chuyền vàng 18k ngọc trai TAHITI

 

Khuyên nụ vàng 14k

570.000vnd/ đôi 4mm - 650.000vnd/đôi 5mm
                          750.000vnd/đôi 6mm

Khuyên vàng 10k đá ngôi sao

310.000vnd/ đôi 5mm - 350.000vnd/đôi 6mm

Khuyên vàng 10k đá tim sáng

310.000vnd/ đôi 5mm - 350.000vnd/đôi 6mm
 

Khuyên vàng 10k đá vuông

310.000vnd/ đôi 5mm - 350.000vnd/đôi 6mm
 

Khuyên vàng 10k đá tròn sáng

230.000vnd/ đôi 3mm - 260.000vnd/đôi 4mm
                          290.000vnd/ đôi 5mm - 
310.000vnd/đôi 6mm
 

Khuyên vàng trắng hoa đá

Chất liệu           Vàng 10k
Giá                    Liên hệ
Mã sản phẩm    KT39
Tình trạng         Còn hàng
Màu đá              trắng
Màu sản phẩm  trắng

Liên hệ              0979.205.808
Fanpage            https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là vàng
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyên vàng vòng ôm đá 01

Chất liệu           Vàng 10k
Giá                    Liên hệ
Mã sản phẩm    KT33
Tình trạng         Còn hàng
Màu đá              trắng
Màu sản phẩm  vàng

Liên hệ              0979.205.808
Fanpage            https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là vàng
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyên vàng ngôi sao đá

Chất liệu           Vàng 10k
Giá                    Liên hệ
Mã sản phẩm    KT31
Tình trạng         Còn hàng
Màu đá              trắng
Màu sản phẩm  vàng

Liên hệ              0979.205.808
Fanpage            https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là vàng
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

khuyên vàng thỏ Playboy

Chất liệu           Vàng 10k
Giá                    Liên hệ
Mã sản phẩm    KT27
Tình trạng         Còn hàng
Màu đá              trắng
Màu sản phẩm  vàng

Liên hệ              0979.205.808
Fanpage            https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là vàng
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyên vàng tim đá

Chất liệu           Vàng 10k
Giá                    Liên hệ
Mã sản phẩm    KT15
Tình trạng         Còn hàng
Màu đá              trắng
Màu sản phẩm  vàng

Liên hệ              0979.205.808
Fanpage            https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là vàng
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Nhẫn vàng đinh cá tính

Chất liệu           Vàng tây 10k
Giá                    Liên hệ
Mã sản phẩm    NV09
Tình trạng         Còn hàng
Màu đá              trắng
Màu sản phẩm  vàng/ trắng/ hồng

Liên hệ              0979.205.808
Fanpage            https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là vàng
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyên vàng 18k ngọc trai thật dáng dẹt

Chất liệu           Vàng 18k
Giá                    650.000vnd/ đôi
Mã sản phẩm    KT47
Tình trạng         Còn hàng
Kích thước        ngọc trai thật size khoảng 6.5 - 7.3mm      
Màu sản phẩm  vàng/ ngọc trai dẹt màu trắng/ vàng/ đen/ tím/ hồng

Liên hệ              0979.205.808
Fanpage            https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là vàng
Tặng kèm khăn làm sáng

Khuyên ngọc trai thật chốt ren vàng 18k

Chất liệu           Vàng 18k
Giá                    1.500.000vnd/ đôi
Mã sản phẩm    KT49
Tình trạng         Còn hàng
Kích thước        trai tròn khoảng 6-7mm           
Màu sản phẩm  vàng tây 18k

Liên hệ              0979.205.808
Fanpage            https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là vàng
Tặng kèm khăn làm sáng

Khuyên vàng hình tim 01

Chất liệu           Vàng 10k
Giá                    Liên hệ
Mã sản phẩm    KT06
Tình trạng         Còn hàng
Màu đá              
Màu sản phẩm  vàng

Liên hệ              0979.205.808
Fanpage            https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là vàng
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyên vòng treo ngọc trai thật vàng 18k

Chất liệu           Vàng 18k
Giá                    1.500.000vnd/ đôi
Mã sản phẩm    KT48
Tình trạng         Còn hàng
Kích thước        trai tròn khoảng 7mm           
Màu sản phẩm  vàng tây 18k

Liên hệ              0979.205.808
Fanpage            https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là vàng
Tặng kèm khăn làm sáng

Khuyên ngọc trai thật dẹt vàng 18k

Chất liệu           Vàng 18k
Giá                    650.000vnd/ đôi
Mã sản phẩm    KT47
Tình trạng         Còn hàng
Kích thước        ngọc trai thật size khoảng 6.5 - 7.3mm      
Màu sản phẩm  vàng/ ngọc trai dẹt màu trắng/ vàng/ đen/ tím/ hồng

Liên hệ              0979.205.808
Fanpage            https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là vàng
Tặng kèm khăn làm sáng

Khuyên luồn nhiều kiểu đeo vàng 18k

 

Khuyên vòng treo ngọc trai thật vàng 18k

Chất liệu           Vàng 18k
Giá                    1.550.000vnd/ đôi
Mã sản phẩm    KT45
Tình trạng         Còn hàng
Kích thước        20x7mm           
Màu sản phẩm  vàng/ ngọc trai thật

Liên hệ              0979.205.808
Fanpage            https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là vàng
Tặng kèm khăn làm sáng

Khuyên ngọc trai thật vàng 18k

Chất liệu           Vàng 18k
Giá                    550.000vnd/ đôi 4-4.5mm - 600.000vnd/đôi 4.5-5mm
                         
650.00vnd/ đôi 5-5.5mm- 700.00vnd/ đôi 5.5-6mm
                         
750.000vnd/ đôi 6-6.5mm

Mã sản phẩm    KT44
Tình trạng         Còn hàng
Kích thước        như ảnh       
Màu sản phẩm  vàng/ ngọc trai thật tròn đều

Liên hệ              0979.205.808
Fanpage            https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là vàng
Tặng kèm khăn làm sáng

Khuyên nụ vàng 18k

Chất liệu           Vàng 18k
Giá                    650.000vnd/ đôi 3mm - 750.000vnd/đôi 4mm
                          
850.00vnd/ đôi  5mm

Mã sản phẩm    KT43
Tình trạng         Còn hàng
Kích thước        3mm - 4mm - 5mm              
Màu sản phẩm  vàng

Liên hệ              0979.205.808
Fanpage            https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là vàng
Tặng kèm khăn làm sáng

Dây chuyền vàng 18k

Chất liệu           Vàng 18k
Giá                    700.000vnd/ chiếc
Mã sản phẩm    DCV01
Tình trạng         Còn hàng
Kích thước        40+5cm            
Màu sản phẩm  vàng

Liên hệ              0979.205.808
Fanpage            https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là vàng
Tặng kèm khăn làm sáng

Hotline:

0979.205.808